Piotr Wąsowski

Inwazja Reptilii

08 Sierpień, 20:00

Repitlianie i ich rola w ekosystemie. Migracja reptilian z i do wnętrza ziemi. Ponadto gawędy o szeroko rozumianych teoriach, które w głowie się nie mieszczą.

Słuchaj audycji