Dariusz Urbanowicz

Zona Urbana #13 – Urbanowicz, Kamiński

17 maja, 13:00

Buzkaszi uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych, a przynajmniej najpierwotniejszych sportów. Opowiada o nim orientalista Tomasz Kamiński, który w latach 70. gościł w Kabulu polskich wspinaczy, co ma udokumentowane w tajemniczym zeszycie – księdze meldunkowej. Na Żonę Urbanę zaprasza Dariusz Urbanowicz.

Słuchaj audycji